شرکت موج ارتباط آرکا در سراسر کشور نمایندگی فعال می پذیرد


پلان های اقتصادی:

-فروش دستگاه ها به قیمت مسوب هلدینگ و دریافت پورسانت متناسب باقیمت هردستگاه
-فروش دستگاه ها به قیمت مسوب هلدینگ، فروش و فاکتور آن به قیمت پیشنهادی نمایندگی به مشتری

شرایط نمایندگی:

کپی برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه
کپی برابر اصل شده سند مالکیت یا قولنامه محل کار یا دفتر
تصویر اخرین مدرک تحصیلی به همراه تاییدیه تحصیلی از دفاتر پیشخوان دولت
عکس پرسنلی 2قطعه
عکس از دفتر محل کار
ارائه گواهی سو پیشینه
ارائه تضمین بانکی (سفته/چک بانکی شخصی/ضمانتنامه بانکی)به مبلغ 2/000/000/000ریال در وجه شرکت موج ارتباط آرکا

درخواست الکترونیکی اخذ نمایندگی

مرحله 1 از 3

33%